Lidmaatschap

Volleybalvereniging Spirit telt zo'n 350 leden verdeeld over ca. 30 teams. Om al deze lidmaatschappen in goede banen te leiden is er een huishoudelijk reglement opgesteld (d.d. 12-11-2009), waarin o.a. de rechten en plichten van de leden van Spirit zijn vastgelegd. Ook in de statuten die bij oprichting van de vereniging zijn opgesteld (d.d. 05-01-2005) staan enkele regels m.b.t. het lidmaatschap van Spirit opgenomen.

Contributie

De hoogte van de contributie van Spirit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, de competitie waarin een speler uitkomt en of het team waarin je speelt gebruik maakt van een tweede training. De contributiebedragen staan in onderstaande tabel weergegeven:

Contributiebedragen seizoen 2019/2020

Jeugd
t/m 13 jaar 167,50
14 t/m 17 jaar 192,50
toeslag voor team met 2e training 40,-
Senioren Nevobo
18 jaar en ouder, inclusief competitie 255,-
toeslag voor team met 2e training 80,-
Recreanten
18 jaar en ouder 205,-

Studenten
Op vertoon van je studentenpas | training op maandagavond | lidmaatschap per kwartaal mogelijk 50,-

Inschrijfgeld

Voor inschrijving bij volleybalvereniging Spirit wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

Shirtbijdrage

De wedstrijdshirts worden eigendom van de spelers en speelsters; zij betalen hiervoor een eenmalige bijdrage van € 30,-. Bij een opzegging van het lidmaatschap kun je het wedstrijdshirt inleveren bij de club, waarna je een deel van de shirtbijdrage retour krijgt:

Retourbedrag:
na 1 seizoen 22,50
na 2 seizoenen 15,00
na 3 seizoenen 7,50
na 4 seizoenen -

Bondsgelden

nevoboElk lid van Spirit wordt ook ingeschreven als lid van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), ongeacht of het lid aan de competitie deelneemt. In de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2007 is besloten de jaarlijkse verhoging van de bondsgelden een op een over te nemen in de contributiegelden. Voorafgaand aan het seizoen wordt in overleg met het betreffende team vastgesteld of dit van toepassing zal zijn. Overige verhogingen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in stemming gebracht.

Inning contributie

De contributie zal éénmaal per seizoen geïncasseerd worden. Als hierdoor onverhoopt betalingsproblemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat meerdere leden van een gezin lid van Spirit zijn, neem dan contact op met de penningmeester. Dan wordt samen naar een oplossing gezocht. Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso.

Inschrijven

Inschrijven bij Spirit Volleybal kan via het online inschrijfformulier senioren. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar is er het online inschrijfformulier jeugd. Dit formulier mag alleen door de ouders/verzorgers van het aan te melden lid worden ingevuld.

Proeftrainingen

Voorafgaand aan een eventuele inschrijving bij Spirit Volleybal, bestaat de mogelijkheid om 3x gratis mee te trainen bij het team waar je eventueel zou in gaan schuiven. Na deze trainingen kun je bepalen of je door wilt gaan bij Spirit. Is dit het geval, dan kun je je online aanmelden (zie boven). Proeftrainingen kun je aanvragen via het aanvraagformulier proeftrainingen op deze website.

Opzeggen lidmaatschap

Conform de statuten van Spirit dienen opzeggingen voor het eerstvolgende verenigingsjaar schriftelijk - per post of per e-mail - vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar in bezit te zijn van het secretariaat. Indien een opzegging niet tijdig binnen is, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Een afzegging kan, onder vermelding van de reden van opzegging, worden verzonden aan het Secretariaat van Spirit via secretaris@spiritvolleybal.nl of per post naar het volgende adres:

Spirit Volleybalvereniging
t.a.v. Secretariaat
Postbus 102
5240 AC  Rosmalen

© 2021 Your Sprit Volleybal Rosmalen. All Rights Reserved.