Per direct zijn we op zoek naar een Voorzitter (m/v) voor onze vereniging.

De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt hij of zij de contacten met andere organisaties en de gemeente.

Als Voorzitter zorg je voor:

 • Coordinatie van activiteiten en leiding geven aan bestuur en aan het samenwerkingsproces
 • Voorzitten van de vergaderingen en het nemen van besluiten
 • Inspireren van bestuursleden
 • Stimuleren van de samenwerking en taken delegeren
 • Bemiddeliing tussen partijen
 • Goede communicatie

Belangrijkste vaardigheden:

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderhandelen
 • Ervaring met conflicthantering

Belangrijkste taken:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor in samenspraak met de secretaris
 • Zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur. In een bestuur ziet de voorzitter erop toe dat de verschillen tussen de leden niet te groot worden door een goede taakverdeling toe te passen.

Hoeveel tijd ben je daar dan aan kwijt horen we je denken, wanneer je er 1 à 2 uur per week mee bezig bent is dat voldoende om de taken te beheren. Daarnaast zit je 6 tot 7 x per jaar de bestuursvergaderingen voor en leid je de ALV

Lijkt je deze vacature wat en wil jij je ontwikkelen op bestuurlijk vlak binnen onze vereniging? Neem dan contact op met Hanno via  of Patrick via 

Download de vacature hier.

Vacature voorzitter Spirit

0
0
0
s2smodern