Vanaf de start van seizoen 2016/2017 voert de Nevobo een flink aantal spelregelwijzigingen door in alle volleybalcompetities, m.u.v. de Eredivisie. Deze spelregelwijzigingen zijn met name bedoeld om de voor lagere niveau's zinloze regels te schrappen en hiermee het spelplezier te vergroten. De spelregelwijzigingen zijn tot stand gekomen na beoordeling van een groot aantal voorstellen die door spelers en coaches zijn aangedragen bij de Nevobo.

Voor de wedstrijd

 • Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen.
 • Tijdens het inspelen aan het net mogen de inspeelshirts aanblijven. Sinds afgelopen seizoen was het verplicht om met de wedstrijdshirts in te spelen aan het net. Nu is de keuze aan het team zelf.

Randgebeuren

Alle regeltjes rondom het veld vormen misschien wel de grootste ergernis van coaches (en spelers). Daarom wordt op dit gebied ook e.e.a. aangepast.

 • Dat de waterflesjes op of achter de bank neergezet moeten worden, is afgeschaft. Wel zal de scheidsrechter steeds in het oog houden wat in het kader van de veiligheid van spelers wel of niet toegestaan is.
 • Mini’s betrekken bij het eerste team is van grote promotionele waarde. In de huidige regels mocht er maar één mini bij het team aanwezig zijn (op de bank en serveren). Vanaf komend seizoen mogen dit twee mini's zijn.
 • De coach, assistenten en verzorgers hebben geen vaste plaatsen meer op de bank. Ze mogen overal zitten en zelfs staan. Voor de bank, in de warming-up ruimte van de wisselspelers, et cetera. Wel blijft gelden dat alleen de coach langs het veld mag lopen. Ook wisselspelers hoeven niet meer op de bank te zitten; zij mogen ook voor de bank staan.

Arbitrage

 • Alleen als er een 2e scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig is, is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken.
 • Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet meer verplicht om na elke rally alle tekens te geven: het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan worden gegeven.

Service + schermen

 • Op lagere niveaus is er regelmatig spraken van net iets te weinig ruimte achter het speelveld. Was de ruimte minder dan twee meter, dan moest een hulplijn in het veld worden geplakt. Nu hoeft dat niet meer: je mag met één voet in het veld serveren. Ook bij een sprongservice mag de afzetvoet dus in het veld worden gezet.
 • Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. Vanaf komend seizoen mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht van de passers onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’-ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet meer van belang bij het beoordelen van het scherm.

Voetfouten

 • Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt komend seizoen afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. De beoordeling of de bal erbij betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is. Het raken van de middenlijn is wel toegestaan.

Bal terughalen uit de vrije zone

 • Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit, ook wanneer dit na het eerste balcontact geweest is. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander (buiten de antennes om) is dus niet meer toegestaan. Uitzondering: in de Topdivisie geldt deze nieuwe regel niet. Daar mag deze bal dus nog teruggehaald worden uit de vrije zone. Dit omdat er bij de wedstrijden in de Topdivisie altijd boarding en daardoor voldoende vrije ruimte is.

Wedstrijdonderbrekingen

 • Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het aanvragende team én de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, de wedstrijd wordt vervolgd.
 • Tijdens de Time-out mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de Time-out is (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.
 • Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net doorlopen is niet toegestaan.
 • Tijdens de pauze tussen de sets mogen de wisselspelers inspelen in het veld, mits dit niet hinderlijk is voor de moppers en/of het entertainment. De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teams én officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd.

Wissels

 • Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.
  Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden. Uitzondering: Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden. De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen.

Libero

 • De wisselzone van de libero wordt vrijgegeven, daarvoor mag nu de gehele achterlijn en zijlijn gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat de scheidsrechters en teller(s) de wissel goed kunnen zien.
 • Een libero mag uitsluitend veldspeler worden (en een ander shirt aantrekken) als het team onvolledig verklaard zou worden door blessure(s).
  Voorbeeld: een team start met zes spelers en één libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. Op dat moment mag de libero veldspeler worden, zodat er met zes spelers doorgespeeld kan worden.
 • Niet echt een wijziging van de (spel)regels, maar wel een verduidelijking: Een aanvaller mag een bal die door de libero vanuit de voorzone bovenhands is gespeeld niet aanvallen als de bal in zijn geheel nog boven de netrand is. De vraag in deze situatie is altijd: wat telt als bovenhandse bal? De onderstaande voorbeelden worden niet beoordeeld als bovenhandse bal:
  technieken liberoregel

Tot slot

De bovenstaande wijzigingen betreffen alleen de spelregels. De Bondsraad van de Nevobo neemt eind juni nog een aantal besluiten over voorgestelde reglementswijzigingen met het oog op het verhogen van het spelplezier. In het geval de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, worden deze wijzigingen uiteraard zo snel mogelijk gepubliceerd. Heb je vragen of wil je meer informatie, mail dan naar .

0
0
0
s2smodern

Na vorige week de 3-2 overwinning voor de poorten van Mordor weggesleept te hebben tegen ODI stond deze week de "Clash of The Shire" op het programma voor The Fellowship of H1. Voor de geografen onder ons: The Shire is te vinden door The Great North Road te nemen tot aan Zaltbommel en daar ergens linksaf de polder in the schieten (zelfs onze Vlaamse Middle-Earth-navigatie-mevrouw had er enige moeite mee om de juiste karresporen te selecteren - of stond ze toch op "Route pittoresque"?)

Anyway, Sporthal De Maayenbogerd - Aalst, 13.55u: de voltallige selectie van 6½ Fellowshippers staat te popelen om met de warming up te starten. En nu zou er natuurlijk een hele verhandeling moeten volgen over hoe hard we die ballen over het net stonden te rammen bij het inslaan en dat de mannen van Podarwic met angst en beven de komende twee uur tegemoet zagen, maar aangezien niemand dat gaat geloven...

Fastforward 35 minuten: De eerste set. Onder het toeziend oog van onze eigen (zij het wat kreupele) Galadriel start de wedstrijd weer op z'n Fellowships: rommelig, chaotisch, vol misverstanden. When will we ever learn? Na een paar punten toch wakker geschrokken, Podarwic was al begonnen, misschien verstandig ook eens te gaan volleyballen. Gaande weg de set werd het spel van H1 een stuk structureler, en kon de thuisploeg het eigenlijk niet meer bijbenen: 19-25 en het eerste puntje zat in de tas.

Set 2 dan. Eigenlijk weinig spannends over te vertellen, behalve dat we de hele set met een gezonde voorsprong hebben kunnen spelen, maar dat we bij de Big Points toch weer even verslapten en de heren van Podarwic zelfs terug lieten komen tot 23-23. Om vervolgens wel gewoon koel met 23-25 de set binnen te slepen. Kudos to us, en het 2e puntje in de tas!

In de derde set mocht onze ½ Fellowshipper Sander even testen of z'n rug een setje volleybal nog aankon, na de veldslag tegen Odi vorige week. Lange tijd leek het erop of het hele Fellowship de rugproblemen van Sander deelde, want de heren van Podarwic stevenden af op hun eerste setwinst van de dag... Gelukkig kon heren 1 zich net op tijd herpakken, en geholpen door slordigheden aan de andere kant van het net konden de heren van Spirit een achterstand van 24-22 ombuigen tot een hakken-over-de-sloot-overwinning van 24-26. Op dat moment was er een luide knak te horen in de sporthal, waarvan later in de 4e set duidelijk werd dat dit de weerstand van de heren van Podarwic was... De Fellowship had ondertussen de tas geopend om puntje 3 en 4 aan de collectie toe te voegen. Was de eerste 4-0 overwinning in de maak?

Over de 4e set valt niet veel meer te zeggen dan dat het leek of de heren van Podarwic na het verlies van de derde set al met hun gedachten aan het troostbier zaten. De Fellowship walste in recordtempo over de lamgeslagen tegenstander, waarbij ook sommige spelers van H1 moeite hadden om de concentratie te bewaren. Zo wist 'ons Wesley' het te presteren om een service met gezwinde spoed onder het net door te serveren (we zien het kratje graag tegemoet bij het teamuitje ;) Bij anderen steeg de ongekende luxepositie van een dergelijke voorsprong tot hoog in de bol; zo kon het gebeuren dat het mondjesmaat aanwezige publiek op de stand van 24-9 een heuse poging tot sprongservice van Rens getrakteerd werd. Helaas bleef het bij een poging, en kon Podarwic z'n 10e puntje deze set bijschrijven... Na een foutservice van de murw gebeukte tegenstander, konden de heren van 1 hun rondedansje voor de 8e keer dit seizoen opvoeren.

Met deze broodnodige overwinning bezet Spirit H1 momenteel de 7e stek in de 1e klasse, hoewel het P/D-spook nog niet definitief is verjaagd, omdat de nummers 6 t/m 10 elkaar nog vrij dicht op de huid zitten. Volgende week staat de clash tegen en in Tilburg op het programma, waarbij duidelijk zal worden of de heren van Spirit definitief verlost kunnen worden van hun P/D-vrees. 

0
0
0
s2smodern

Subcategorieën