Declaratieformulier trainers

Declaratiemaand *
Selecteer de declaratiemaand

Declaratiejaar *
Selecteer het jaartal

De trainersdeclaratie moet uiterlijk de laatste dag van de maand, opvolgend op de declaratiemaand zijn ingediend (een declaratie voor januari moet dus vóór 1 maart zijn ingestuurd).

Declaraties die te laat worden ingediend worden beschouwd als schenkingen aan de vereniging.

Team *
Vul in aan welk(e) team(s) je training hebt gegeven

Naam trainer *
Vul je naam in.

E-mailadres *
Vul een geldig e-mailadres in.

IBAN-nummer *
Vul je bankrekeningnummer in (IBAN)

Naam assistent-trainer
Invalid Input

Als trainer verwachten we dat je nieuwe leden die bij je team meetrainen registreert. Alleen op die manier kunnen we controleren of alle leden die meetrainen ook contributie afdragen. Ook verzoeken we je om nieuwkomers die 3 proeftrainingen hebben meegedaan te laten weten dat ze zich moeten inschrijven bij Spirit als ze de trainingen willen vervolgen.

De actuele teamsamenstellingen staan vermeld op de verschillende teampagina's van de website. Mocht je onvolkomendheden constateren dan verzoeken we je dit bij de secretaris te melden.

Nieuwe leden *
Selecteer of er deze maand nieuwe leden hebben meegetraind.

Naam nieuwe leden
Invalid Input

Langdurig afwezige leden (a.g.v. zwangerschap, blessure enz.) *
Selecteer of er langdurig afwezige leden zijn

Naam langdurig afwezige leden
Invalid Input

Trainingsdata

Aantal te declareren trainingen *
Invalid Input

Trainingsdatum 1 *
Invalid Input

Trainingsdatum 2
Invalid Input

Trainingsdatum 3
Invalid Input

Trainingsdatum 4
Invalid Input

Trainingsdatum 5
Invalid Input

Trainingsdatum 6
Invalid Input

Trainingsdatum 7
Invalid Input

Trainingsdatum 8
Invalid Input

Trainingsdatum 9
Invalid Input

Trainingsdatum 10
Invalid Input

In het onderstaande opmerkingenveld kun je eventuele opmerkingen kwijt, rondom trainingen. Vul hier bijvoorbeeld ook in welke trainingen je hebt gemist als trainer, en indien van toepassing wie deze training heeft overgenomen, of als je zelf trainingen hebt overgenomen voor dit team.

Opmerkingen
Invalid Input

Ongeldige invoer

Controleer goed of alle gegevens juist zijn ingevuld, voordat je op de onderstaande verzendknop drukt. De ingevulde gegevens worden verzonden naar de penningmeester van Spirit; een kopie van deze gegevens ontvang je op het e-mailadres wat je in het formulier hebt ingevuld.