Verklaring m.b.t. publicatie beeldmateriaal door volleybalvereniging Spirit

Volleybalvereniging Spirit publiceert regelmatig beeldmateriaal (foto's, video's etc.) dat gemaakt wordt tijdens de door haar georganiseerde activiteiten, zoals o.a. sportwedstrijden, trainingen, verenigingsfeesten en overige activiteiten. Wanneer u deelneemt aan deze activiteiten kan het voorkomen dat u ook op dit beeldmateriaal (herkenbaar) te zien bent.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met dit beeldmateriaal om, en zullen wij geen beeldmateriaal publiceren waardoor u schade kunt ondervinden. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het publiceren van beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent. Het is namelijk goed mogelijk dat u niet wilt dat dit beeldmateriaal (op internet) gepubliceerd wordt.

Bij u aanmelding als lid van volleybalvereniging Spirit kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor de publicatie van beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent. Deze toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. Uiteraard is het mogelijk dat ook anderen beeldmateriaal maken tijdens door ons georganiseerde activiteiten. Op de publicatie van dit beeldmateriaal hebben wij geen invloed, maar wij gaan uit van terughoudendheid van publicatie van beeldmateriaal door de deelnemers aan onze activiteiten.

Wanneer u besluit geen toestemming te geven voor publicatie, gelden enkele regels / voorbehouden:

U bent vrij om te allen tijde uw gegeven toestemming voor publicatie weer in te trekken, of om op een later tijdstip alsnog toestemming te geven. U kunt dit doen door een mail met uw verzoek te sturen naar communicatie @spiritvolleybal.nl

Bestuur volleybalvereniging Spirit
September 2018