Volleybalvereniging Spirit is in 2004 opgericht, als fusieclub van het Rosmalense Blok '80 en het Bossche Den Bosch '78. Inmiddels heeft Spirit ruim 300 leden, verdeeld over meer dan 30 teams. De 3 pijlers van Spirit (Nevobo Senioren, Nevobo Jeugd en Recreanten) zijn evenredig verdeeld binnen de vereniging met elk ongeveer 10 teams.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Spirit bestaat uit het dagelijks bestuur, wat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met een aantal algemene bestuursleden vanuit de commissies technische zaken, wedstrijdzaken en communicatie:

voorzitter Vacature
secretaris Vacature
penningmeester Patrick van Rossum
algemeen bestuurslid Vacature (vanuit commissie technische zaken)
algemeen bestuurslid Rob Zijderveld (vanuit commissie wedstrijdzaken)
algemeen bestuurslid Vacature  

Naast het bestuur is er een hele batterij aan leden actief in verschillende commissies om het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen te leiden:

Ledenadministratie

ledenadministratie  Carlijn van Rossum

Commissie Technische zaken

voorzitter Vacature
coördinator dames Theo Janssen / Brian Pullen
coördinator heren Theo Janssen / Brian Pullen
coördinator jeugd Vacature
coördinator mini's Vacature
coördinator recreanten Daphne Baars
coördinator technische zaken Vacature

Commissie Wedstrijdzaken

coördinator arbitrage Rob Zijderveld
wedstrijdsecretaris Vacature

Commissie Financiën

voorzitter Patrick van Rossum
coördinator sponsoring Vacature

Commissie Communicatie

voorzitter / internetredactie Vacature
webbeheer Vacature
externe communicatie Vacature  

Commissie Evenementen

voorzitter Vacature
communicatie Vacature  

Commissie Shirtbeheer

shirtbeheer Carlijn van Rossum

Commissie Jeugdkamp

voorzitter Anne Heijmans

Commissie Beachvolleybal (Spirit Beach)

voorzitter Gerton Stam
jeugd Erik van Gelder  
overige commissieleden Paul Heiner
  Gerton Stam
  Erik van Gelder
  Samir Halim  

Commissie Beachtoernooi

voorzitter Daphne Baars
wedstrijdsecretariaat Jouke Hoogsteen  
horeca Hennie Vermeulen  
communicatie Vacature  
sponsoring Michael Vermeulen  
sponsoring Vacature  
operationele zaken Wim Starink  
operationele zaken Theo Goossens  
 

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk doet je niet alleen voor anderen. Vrijwilligerswerk doe je ook voor jezelf!

Er is geen branche, sector of activiteit waar geen vrijwillige inzet aan te pas komt. Dat geldt ook voor jouw vereniging Spirit. Sterker nog, deze bestaat alleen maar omdat er vrijwilligers actief zijn. Scheidsrechters, tellers, bestuursleden of organisatoren van een activiteit; allemaal mensen die hun talent, hun 'tweede ik' met veel plezier inzetten voor de club. Zij zorgen niet alleen voor het sportplezier van clubgenoten maar halen uit hun inzet vooral voldoening, ervaring en vriendschappen. We vragen je om zelf eens na te gaan hoe je jouw talenten binnen de club kan inzetten. Laat je inspireren door acties van een vrijwilliger, want mensen met een tweede ik maken écht het verschil!

Onderaan de homepagina van onze site kun je de actuele vacatures binnen Spirit terugvinden, dus kijk eens of je wat kunt betekenen voor een van deze vacatures. Je kunt uiteraard ook altijd een berichtje sturen naar om te laten weten welke talenten jij in huis hebt!

Rechten en plichten

Zoals bij iedere vereniging geldt ook bij Spirit dat lid worden rechten en ook plichten met zich meebrengt. De rechten zijn duidelijk: leden mogen deelnemen aan de trainingen, wedstrijden (competitiespelers) en andere activiteiten die voor de (groepen) leden worden georganiseerd.

De plichten zijn onder meer het tijdig betalen van de contributie en de afdrachten aan de NeVoBo; maar er zijn meer plichten en ook verantwoordelijkheden zoals:

  • aanwezigheid;
  • tijdig afmelden;
  • respect voor medespelers en tegenstanders;
  • veiligheid

Binnen een vereniging zijn de leden er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat de continuiteit van de vereniging gewaarborgd wordt en blijft.

Geen betaalde krachten

Binnen een vereniging zijn er, in tegenstelling tot een bedrijf, geen betaalde krachten die er voor zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. Daarom is een vereniging afhankelijk van de vrijwillige inzet van leden. Vallen die mensen weg, dan dreigt de vereniging te stagneren. Die afhankelijkheid kunnen en willen we ons niet veroorloven. Daarom is tijdens de algemene vergadering van 31 oktober 2007 unaniem besloten dat binnen volleybalvereniging Spirit alle leden een bijdrage diene te leveren aan het goed functioneren van de vereniging. Deze bijdrage bestaat uit het uitvoeren van minimaal één van de volgende items:

  • Van ieder team of trainingsgroep dient minimaal 1 persoon vertegenwoordigd te zijn op de algemene ledenvergadering;
  • Ieder lid dient te voorkomen dat er door de bond boetes worden opgelegd. Bij verwijtbaar gedrag zal de boete worden doorbelast;
  • Het verrichten van taken welke nodig zijn om de vereniging goed te laten functioneren.
  • Actief bijdragen aan de genoemde activiteiten is een plicht die elk spelend lid van Spirit vanaf 16 jaar heeft. Bij nieuwe leden zal op het moment van inschrijven gevraagd worden aan welke activiteit hij of zij de voorkeur geeft. Ieder seizoen wordt per team geïnventariseerd wie op dat moment welke bijdrage aan de vereniging levert.

Ook aan ouders van jeugdleden onder de 16 jaar wordt een dringend beroep gedaan om actief een bijdrage te leveren aan de vereniging. Naast de eerder genoemde taken kunnen ouders de volgende taken op zich nemen:

  • Begeleiden van een jeugdteam
  • Chauffeur zijn voor een jeugdteam bij uitwedstrijden